Forside

Velkommen til Fokus, det pædagogiske fagblad for undervisere i dansk som andetsprog.
Bladet udgives af sektionen for lærere i dansk som andetsprog under Uddannelsesforbundet og udkommer
digitalt i juni og december. Redaktionen er:

Kirsten Aagaard Andersen, underviser på Center for dansk og Integration Køge

 

Susanne Toft, underviser på Center for dansk og Integration Køge og medlem af Pædagogisk Udvalg i sektionen for lærere i dansk som andetsprog

Juni 2023 -- Læring af 40 års integrationspolitik: Danskuddannelse til flygtninge er en god investering • JACOB NIELSEN ARENDT Hvordan
December 2022
-- juni 2022 - Danskundervisning og integration under samme tag af Ellen Louise Nyboe Christiansen - Sproglig støtte til Sosu-elever
December 2021 -- DSA-læreres kompetencer  Lise Heidemann, Underviser på Speak og ejer af Bilingue  Kræver fleksible tilrettelæggelsesformer ændrede undervisningskompetencer?  Anne Holmen,
Juni 2021 -- Nærværende onlineundervisning – Hvordan kan nærværet finde sted, når vi ikke må være i nærheden af hinanden?
Dec 2020 - Professionel relationskompetence – hvorfor og hvordan • Af Louise Klinge og Line Rønn Shakoor Intersproglig analyse af
Juni 2020 - Onlineundervisning på DU1 – kan man det? • Af Kristine Skarbinika Pedersen og Elisabeth Witt Sprogcenter Nordsjælland/frederiksvær
Dec 2019 - Sprogskam blandt flersprogede børn og voksne • Af Line Møller Daugaard, Docent I Sprogpæ Dagogisk Praksis Ved
Juni 2019 - Rapport fra en sprogskole • Af Monika Kallan, Underviser og Pm, Sprogcenter Sjællamd Dansk og job –
Dec 2018 - SAMTALESPIL i undervisningen i dansk som andetsprog • Af Ulla Schnoor Riber – Underviser I Dansk Som
Juni 2018 - Kvalitet i undervisningen: dialog eller koncept • Af Per Fibæk Laursen, Professo R Ved Institut for Uddannelse
Dec 2017 - Ny lovgivning om danskuddannelse • Af Birger Mortensen, Chefkonsulent I Kommunernes Landsforening Fra Undervisning til Læring •
Juni 2017 - Arbejdsopgaver – pædagogiske opgaver • Af Michael Svendsen Pedersen, Lektor Emeritus, Roskilde Universitet God praksis i den
Dec 2016 -- Stok eller gulerod? Motivationens mange udtryk • Af Juni Søderberg Arnfast, Lektor Københavns Universitet DANSK+ – når
Juni 2016 - Modtagelse af flygtninge i Danmark • Af Mette Blauenfeldt, Sektionschef, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp En
Dec 2015 - Nye regler om opholdstilladelse og statsborgerskab • Af Anna Konstantelos Birke, Formand for Sektionen for Lærere I
Juni 2015 - Danskuddannelser til voksne udlændinge – en evaluering EVAs rapport – om danskuddannelserne er et godt redskab for
Dec 2014 - Resultatmålinger og stress • Af Redaktionen Grønt flag for integration • Af Kirsten Aagaard Andersen og Susanne
Juni 2014 - Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning – gammel vin på nye flasker eller nytænkning og pædagogisk udvikling? • Af Redaktionen Anna
Dec 2013 - Brug af studiecenter på Guldborgsund Sprog- og Kompetencecenter • Af Souschef Jens Petersen Brug af studiecenter på
Juni 2013 - Kvalitet i danskundervisningen for voksne udlændinge – konference for lærere, ledere m.fl. • Af Gunvor Bank Kodal,
Sept 2012 - Hjemlig hygge i danskundervisningen • Af Ulla Rosendal Dansktilbud til Tingbjergs kvinder er det helt rigtige •
Juni 2012 - Jagten på Arnestedet Dansksimulatoren – et Serious Game for sprog- og kulturlæring • Af Thomas K. Hansen,
Februar 2012 - At leve med sproget – på Rønde Højskole • Af Dagmar Winther og Pia Kirkegaard, Undervisere På Rønde
Sept 2011 - Erfaringer med Cooperative Learning på DU1 og DU2 • Af Lissie L. Jensen, Sprogcenter Nordsjælland, Helsingør Afd.
Juni 2011 - Andetsprogslæsning - En undersøgelse af forudsætninger hos kursister med dansk somandetsprog og af krav og forventninger inden
Dec 2010 - Fra nydere til ydere - hvordan kursister i andetsprogstilegnelsen kan motiveres til at tage aktivt del i
Sept 2010 - Pædagogisk e-ledelse på sprogcentre - Hvorfor skal ledelsen vide noget om det? • Af Mads Bo-kristensen, Specialkonsulent,
Juni 2010 - Andetsprogstilegnelse og cooperative learning • Af Mette-maria Rydén Arbejde på tid og 'gør plads til at lære'
Marts 2010 - Andetsprogsundervisning af blinde og svagsynede • Af Inge Bager, Indvandrerlærer og Tale-hørepædagog og Kirsten Lauridsen, Indvandrerlærer og
Dec 2009 - Modersmålsstøttet danskundervisning – et projekt i Københavns Kommune • Af Anne Rasmussen, afdelingsleder og projektkoordinator på Københavns
Marts 2009 - Hvordan finder jeg stilen? Læringsstil – afdækning og materialer • Af Lea Mortensen, Læringsstil i dansk /
Marts 2008 - Procesorienteret skriveundervisning for kursister på vej mod PD3 • Af Betina Rohr, Studieskolen i Odense Skrivepædagogik for
Marts 2007 - Kan en computer lære dig sprog? • Af Thomas Hansen, ph.d.-studerende, Laboratoriet for Naturligt Interaktive Systemer, Syddansk
Sept 2006 -- Undervisning i digitalt sproglaboratorium • Af Ruth Hededal, lærer og udtalevejleder, Næstved Sprog- og Integrationscenter Kontrastiv fonetik
Juni 2006 - Den teamorganiserede undervisning I anledning af projektet ”Selvstyrende team og individuelle læringsplaner” • Torben Bech Rasmussen, projektleder
Marts 2006 - Undervisning i kultur- og samfundsforståelse på Ishøjprojektet • Af Eva Willemann og Hanne Rose Larsen, Ishøj Sprog-
Juni 2005 - Et eksempel på teamorganiseret undervisning fra Danskuddannelse 1 – hvorfor, hvordan og med hvilke konsekvenser? • Af
Marts 2005 - Traumatiserede kursister kan også lære dansk… • Af Charlotte Bie, projektkonsulent, UC2 – Videncenter for tosprogethed og
Sept 2004 - Er lærebogen død? • Af Michael Svendsen Pedersen Lektor på Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter Fødsler, Danskere
Juni 2004 -- ”Wallah” og ”washback” – seminar om aktuel forskning i dansk som andetsprog • Af Carsten Holm og