Fokus 70

Juni 2018

Kvalitet i undervisningen: dialog eller koncept
• Af Per Fibæk Laursen, Professo R Ved Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet

Beskæftigelsesrettet sprogundervisning: Sproglærerens opgaver
• Af Michael Svendsen Pedersen, Lektor Emeritus, Roskilde Universitet

IGU og sprogcentrene
• Af Finn Rasmussen, Projektleder, Dansk Arbejdsgiverforening

IGU bliver en succes, når alle parter har samme mål
• Af Elna Leth Pedersen, Afdelingsleder for Erhverv, Sprogcenter Midt

Har du også for meget tid?
• Af Merete Løvgreen, Udvikler og Indehaver Af Forlaget Sproggren

SUND START
Læger som gæstelærere. En introduktion til det danske sundhedsvæsen.
• Af Læge Marieke Leemreize, Stifter Af Sund Start og På Vej Til at Blive Praktiserende Læge I Region Sjælland

Frivilliges bidrag til andetsprogstilegnelsen
• Af Line Christiane Cramer, Slagelse Sprogcenter.

Mundtligt SAM-talesprog. Hvorfor og hvordan?
• Af Karen B. Høi, Freelance Sprogkonsulent.

Skriv et svar