Fokus 28

Juni 2004

”Wallah” og ”washback”
– seminar om aktuel forskning i dansk som andetsprog
Af Carsten Holm og Rikke Gawinski

Fokus på udtaletilegnelse
Af Juni Söderberg Arnfast, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet

Læring og Integration
Voksne og Dansk som Andetsprog
Af Karen Lund, Lektor, ph.d., DPU

En sammenhængende danskuddannelse
Af Stine Hinke Lüth, cand. mag. i pædagogik, BA i lingvistik, indvandrerlærer

At blive en del af en arbejdsplads
– et forskningsprojekt på DPU
Marianne Søgaard Sørensen, Institut for Pædagogisk Antropologi, DPU

Fokus på form i tasks
Af: Kirstin Schack Bothmann, Studieskolen i København, p.t. studerende

Hvad kan den individuelle læringsplan?
– og hvordan undgår vi at den bliver et ”hadepapir”?
Af Anne Rasmussen og Neel Jersild Moreira, Københavns Sprogcenter

Skriv et svar