Fokus 62

Juni 2014

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
– gammel vin på nye flasker eller nytænkning og pædagogisk udvikling?
• Af Redaktionen

Anna Konstantelos Birke om Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
– oplæg d. 21 marts på Vestegnens Sprogcenter 2014
• Anne Konstantelos Birkes, formand for sektionen for lærere i dansk som andetsprog

Poul Neergaard om Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
– oplæg d. 21 marts på Vestegnens Sprogcenter 2014
• Af Poul Neergaard, formand for de danske sprogcentre og forstandeR ved Københavns sprogcenter

Ny lovgivning: En blandet buket
• Af Chefkonsulent Birger Mortensen, KL

Hvordan styrker vi danskundervisningen?
• Af Redaktionen

Læring for alle
Om undervisningsdifferentiering i praksis
Af Mette Strange

Lægedansk
• Af Anita Blommegård, Sprogcenter Hellerup

Klar til arbejdsmarkedet efter danskundervisning?
• Af Tina Nagel og Catharina Rosen

Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning fra dag et1
• Af Karen Lund

Hvordan arbejder man målrettet med udtale?
• Af Maja Groth, Studerer Dansk Som Andetsprog Ved Aarhus Universitet og Underviser Ved Ia Sprog

Undervisningsmiljøprisen 2014
For første gang er undervisningsmiljøprisen gået til et sprogcenter
• Af Redaktionen

Skriv et svar