Fokus 32

Juni 2005

Et eksempel på teamorganiseret undervisning fra Danskuddannelse 1
– hvorfor, hvordan og med hvilke konsekvenser?
• Af Lisbeth Egerod, Sprogcenter I A

”Den teamorganiserede undervisning”
– udgivet af Integrationsministeriet, april 2005.
• Af Birgitte Nielsen, Sprogcenter Himmerland

Udlændinge med særlige behov under danskuddannelse
• Af Claes Mørkeberg, vejleder og konsulent, Næstved Sprog- og Integrationscenter

Undervisning i det flerkulturelle samfund
– tag en master i interkulturel pædagogik
• Af Christian Horst og Karen Lund, DPU

Sproget galt i halsen
– seminar om aktuel forskning i dansk som andetsprog
• Af Rikke Gawinski, redaktionen

Skriv et svar