Fokus 50

Marts 2010

Andetsprogsundervisning af blinde og svagsynede
• Af Inge Bager, Indvandrerlærer og Tale-hørepædagog og Kirsten Lauridsen, Indvandrerlærer og Adl/mobility-instruktør,
Instituttet for Blinde og Svagsynede (Ibos)

Undervisning af døve tegnsprogsbrugere med anden etnisk baggrund
• Af Hanne Rasmussen og Mona Kjærskov Jensen,
Tale & Høreinstituttet I Århus

Nyborgskolens specialtilbudtil unge og voksne døve/hørehæmmedefra hele verden
• Af Kirsten Bjoljahn, Døvelærer PåNyborgskolen, Underviser I Dansk og Tegnsprog

Fra Lund til Dunn
Læringsstilbaseret grammatikundervisning
• Af Jens Christian Christensen, Sprogcenter Midt

Læringsstile – sådan gjorde vi på Sprogskolen i Grindsted
• Af Inger Lise Kampp & Mette Ulrich

Nye tider for uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog
– øget søgning og nu godkendt som masteruddannelse
• Af Karen Lund, Studiekoordinator, Dpu

Skriv et svar