Fokus 76

Juni 2021

Nærværende onlineundervisning
– Hvordan kan nærværet finde sted, når vi ikke må være i
nærheden af hinanden?
Af Michelle Holmkjær, Underviser, Sprogcenter Næstved

Mentimeter
– nemt værktøj til den interaktive sprogundervisning
Af Tina Bollerslev

Dansk hver dag
– dagbog på Du1
Af Marie-Louise Kragelund, underviser på sprogcenter AaLborg

Samspil og myndiggørelse
• Af Camilla Susgaard, Britta Haugstrup Kristensen Og Jarka Bach Hansen
Sprogcentret Holstebro, Lemvig Og Struer

Kan vi undvære lærebogen i sprogtilegnelsen?
• Af Helle Aistrup & Jonna Van Den Hoed
Undervisere i Dansk Som Andetsprog på Danskuddannelserne

Motiverede elever i litteraturundervisningen
• Af Heidi Muhlig Schwerin, Dansk Som Andetsprogsunderviser Og Vejleder

Fodbold er meget mere end fodbold
• Af Nanna Kühle, Forfatter

Skriv et svar