Fokus 67

Dec 2016

Stok eller gulerod?
Motivationens mange udtryk
• Af Juni Søderberg Arnfast, Lektor Københavns Universitet

DANSK+
– når praktik og sprog går hånd i hånd
• Af Kirsten Aagaard Andersen og Susanne Toft, Undervisere På Center for Dansk og Integration, Køge

”Du skal bare snakke så meget, du har lyst til!”
• Af Finn Rasmussen, Dansk Arbejdsgiverforening og Projektleder På Dansk +

Overblik, fordybelse, praksis og vidensdeling
• Af Kit Bech, Underviser På Center for Dansk og Integration, Køge

Kontrastbeskrivelse af tigrinya
• Af Klara Tandrup Pedersen – [email protected]

Ordforråd på skrump
• Af Redaktionen

Gråzonesprog og flersprogethed
– Nogle gange kan man godt noget, man ikke kan!
• Af Helene Thise Türkmen, Adjunkt Professionshøjskolen Ucc, Videreuddannelse.

Vi kan lære som vanlige folk
Morsmålsstøttet undervisning
• Af Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid

Hvordan hjelper vi tospråklige elever med å utvide sitt ordforråd?
• Af Heidi Gretland, Lektor Ved Oslo Voksenopplæring Sinsen

Andraspråk och matematik i kombination i undervisning
– elever med kort utbildningsbakgrund
• Af Elisabet Bellander, Legitimerad Lärare Bland Annat I Grund- Och Gymnasieskolans Matematik Universitetsholmens Gymnasium. Malmö

Dansk som andetsprog på Køge gymnasium.
• Af Mette Augustesen, Underviser På Center for Dansk og Integration, Køge

Ordblindhed/dysleksi set hos tosprogede kursister
• Af Mette Gass, Ordblinde- og Fvu-underviser, Aof Syd og Louise Willemoes Poulsen, Dansk Som Andetsprogs- og Ordblindeunderviser, Aof Sprogcenter Tønder

Skriv et svar