Fokus 53

Dec 2010

Fra nydere til ydere
– hvordan kursister i andetsprogstilegnelsen kan motiveres til at tage aktivt del i deres egen læring
• Af Leni Dam, Pædagogisk Konsulent, Tidligere Cvu, København og Nordsjælland, Nu Freelance.

Aktionslæring
• Af Line Thingholm, Afdelingsleder, Sprogcenter Midt I Silkeborg, [email protected]

Testen som motivationsskaber
• Af Thomas Abraham Nielsen og Ulla Bæk, Sprogcenter Hellerup

Samtalekompetencer
– som grundlag for undervisning i mundtligt dansk
• Af Jakob Steensig, Sprog- og Samtaleforsker Ved Afd. F. Lingvistik, Aarhus Universitet

Nordisk Alfabetiseringskonference
22. – 24. september 2010, LO-skolen i Helsingør
• Af Anette Knudsen og Bolette Berliner, Sprogcenter Midt

Uddannelsesforum 2010
— en konference om læring, it og medier
• Af Rikke Gawinski, Redaktionen

Dansk som andetsprog skal væremeningsfuldt og relevant
Af Poul Neergaard, Forstander Ved Lærdansk, Århus

Skriv et svar