Fokus 52

Sept 2010

Pædagogisk e-ledelse på sprogcentre
– Hvorfor skal ledelsen vide noget om det?
• Af Mads Bo-kristensen, Specialkonsulent, Ph.d. Videnscenter for Integration

Skal sprogcentrene have en sprogpolitik?
• Af Anne Holmen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/aarhus Universitet

Traumatiserede i danskundervisningen og på vej i arbejde
• Af Jette Skadhauge, Uc2 I University College Capital

Udvikling af tolærersystem i begynderundervisningen på DU3
• Af Birgit Sørensen og Helle Friis Eriksen, Lærdansk Århus

Skriv et svar