Fokus 61

Dec 2013

Brug af studiecenter på Guldborgsund Sprog- og Kompetencecenter
• Af Souschef Jens Petersen

Brug af studiecenter på CDI
• Af Kirsten Aagaard Andersen og Susanne Toft

Brug af studiecenter på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
• Af Jette Søe

Brug af studiecenter på CBSI
– Københavns Kommune
• Af Lærer Lisa Bang Larsen, Margrethe Justsen og Ásla Marr Westh

Brug af Studiecenter på Lærdansk Odense
• Hanne Ibsen (værkstedslærer på DU2) og Marianne Westh studieværkstedsansvarlig/mediatekar)

Kursistens færden i studiecentrets landskab
• Af Jarka Bach Hansen

Studieværksted og teknologi
– hvad er egentlig meningen?
• Af Birgitte Rubæk Hansen, Underviser – Lærdansk Sydfyn

Fordele og ulemper ved brug af frivillige i undervisningen i dansk som andetsprog
• Af Dorthe Hecht og Lise Heidemann Andersen

Sprogcenterets Danskuddannelse 2
– og hvad så?
• Af projektkoordinator, Sprogcenter Skive

VI TAGER FAT
• Af Pia Hammerich, leder Tag fat v. Behandlingsskolerne

Skriv et svar